Toivo elää

“Puhumalla asiat selviää” kuuluu vanha sanonta, johon tiivistyy paljon kansanviisautta. Tähän johtopäätökseen tulimme tavatessamme 26.01.2012 Helsingin kaupungin rakennusviraston investointitoimiston toimistopäällikön, Lotta Suomisen.

Gammelin koirien edustajien, itseni, Anna Vaihian ja Markus Sokolnickin lisäksi pöydän ääressä istui myös ARTOVA-asukasyhdistyksen puheenjohtaja, Janne Kareinen.

 

Tapaamisen kaksi keskeistä tavoitetta

Tavoittelimme tapaamiselta varmistusta, että Helsingin kaupunki ymmärtää miltä osin alueen asukkaiden ehdottama design-koirapuisto -konsepti liittyy ARTOVAn Henki-hankkeeseen (Helsinki WDC 2012), sekä miltä osin ehdotuksen takana oleva, Gammelin koirat ry, saataisiin – aiemmista takapakeista huolimatta – mukaan vireillä olevaan suunnitteluprosessiin.

 

Tapaamisen kulku eteni seuraavasti:

  • Anna taustoitti lyhyesti, miten Gammelin koirat ry on ajanut Viikinrannan koirapuistoa jo vuodesta 2007. Vuosien aikana kaupungin edustajat ovat vaihtelevasti luvanneet, että projekti etenee ja miten yhdistys pääsee mukaan vaikuttamaan suunnitteluun, jotta koira-aitauksesta tulisi mahdollisimman virikkeellinen ja muutoin toimiva, ja josta kaikki osapuolet voivat olla ylpeitä. Lotta pahoitteli kaupungin hitautta ja kommunikointiin liittyviä haasteita.
  • Lotta totesi että kaupungin on oltava jokseenkin varautunut erilaisia yhteistyömalleja esitettäessä, sillä hyvästä aikomusperästään huolimatta kaupunginosayhdistyksillä ei ole juridista vastuuta koira-aitauksien turvallisuudesta, kunnossapidosta ym. Lotta myös hieman kyseenalaisti koira-aitauksen sponsoroinnin, kaupallisten kumppaneiden kanssa, johon Tero totesi olleensa yhteydessä Ponke’s yhtiön toimitusjohtajaan, joka on sinnikkyydellään aikaansaanut brändätyn Ponke’s Parkin (Eiranrannan skeittipuiston). Tämä on oivallinen esimerkki hedelmällisestä sponsorointiyhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa.
  • Janne taustoitti lyhyesti ARTOVAn kaupunginosayhdistyksen ja ARTOVAn Henki -hankkeen elinvoimaisuuteen liittyvää toiminta-ajatusta. Pyrkimyksenä on saada kaikki toimijat mukaan, jolloin mm. viranomaisyhteistyötä kehitetään tuomalla epäkohtia esille – ei valittamalla, vaan esittämällä kehitysehdotuksia.
  • Lotta kertoi että suunnittelija on palkattu hankintalain mukaisesti. Gammelin koirat ry:n edustajat ihmettelivät miksei asiasta oltu heille aiemmin kerrottu, mutta asia jätettiin sikseen Lotan esitettyään näkemyksensä, ettei hän nähnyt suoranaista estettä sille, että Gammelin koirien edustajat osallistutettaisiin osaksi koira-aitauksen suunnitteluprosessia.
  • Tero esitti aiemmin laatimansa konseptihahmotelman (visualisoinnin design-koirapuistosta), jossa kaupungin 100% koira-aitauksien säännöksiä noudattavan aitausalueen kylkeen liitetään vapaamuotoisempi aitausalue, jonne istutetaan koiria virikkeellistäviä elementtejä, jotka voidaan tarvittaessa poistaa. Lotta piti ajatusta hyvänä lähtökohtana. Markus täydensi konseptia lyhyesti kertomalla ajatuksiaan ns. trash-designista, jossa hyödynnetään tarkoitukseen soveltuvia kierrätysmateriaaleja. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että tällaisista asioista on laadittava selkeät suunnitelmat ja saatava kaupungilta tarvittavat hyväksynnät.

 

Tapaamisen yhteydessä esille nousseet haasteet

  • Helsingin kaupungin virastot, toimistot ym. yksiköt toimivat ns. siiloissa eikä liiallisesta byrokratiasta edelleenkään ole päästy eroon (liian kankea toimintamalli).
  • Kaupungin avainhenkilöt vaihtuvat usein, jolloin kukaan ei tunnu ottavan lopullista vastuuta. Asukkaiden tunne kaupungin tyhjistä lupauksista – tai väärinkäsityksistä – johtuu liian epämääräisestä, tai olemattomasta, kommunikoinnista.
  • Kaupungin jatkuva resurssipula ja käytössä olevan budjetin leikkaukset aiheuttavat entistä enemmän paineita työn priorisointiin ja entistä tehokkaampien ratkaisujen löytämiseen, jotka puolestaan vievät aikaa ja vaativat uudenlaista sopeutumista.
  • Kaupunkia sitoo vahvasti ajatus eri asuinalueiden tasapuolisuudesta, jolloin pyrkimyksenä on välttää ns. positiivista diskriminointia – ts. miksi Viikinrannan (Pornaistenniemen) koira-aitaus ansaitsisi paremmat lähtökohdat ja lopputuloksen kuin muualla?

 

Sovitut jatkotoimenpiteet

  • Lotta kutsuu Gammelin koirien edustajat koira-aitauksen suunnittelukokoukseen

 

Tapaamisen jälkeen allekirjoittanut koki uutta intoa ja uskoa design-koirapuiston tulevaisuuden suhteen. Osallistujat saivat rauhassa esittää näkemyksensä, jokaista kuunneltiin ja keskustelu oli muutoinkin poikkeuksellisen rakentavalla ja yhteistyöhalukkaalla pohjalla.

Tulevaan tapaamiseen on nyt ladattu aikamoisia odotuksia. Toivottavasti jatkamme yhtä hyvässä hengessä.

 

GAMMELIN KOIRAT RY / TERO PAJUNENThis entry was posted in Design koirapuisto, Prosessin kulku / Process development, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Yhteistyö / Co-operation. Bookmark the permalink.

Kommentoi, skriv en ny kommentar, Comment here: