Syötävä Arabianranta

Alustava suunnitelma

(In english below)

Syötävä Arabianranta on asukkaiden viljelemä ympäristötaideteos, jonka Aalto yliopiston Taideteollisen korkeakoulun maisteriopiskelijat suunnittelevat.
Hanke on Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki alueen kaupunginosayhdistyksen(Artovan), Käpytikan, Aaltoyliopiston Taideteollisen korkeakoulun ympäristötaiteen osaston ja Helsingin kaupungin kiinteistöosaston yhteishanke.

Vaan kuinkas sitten kävikään…

Keskeiset tavoitteet
Hanke on lähtenyt liikkeelle asukkaiden aloitteesta ja se täyttää kaikki WDC2012Helsingin ohjelmateemat:

Avoin kaupunki – paremman elämän edellytyksiä kaupunkilaisille
Asukkaat osallistuvat aktiivisesti ympäristötaideteoksen viljelyyn ja huolehtivat samalla asuinalueensa viihtyisyydestä. Tällä hetkellä jättömaana olevasta tontista tulee asukkaiden aktiivisen toiminnan kohde, joka parantaa kaupunginosan viihtyisyyttä. Lähellä koteja tapahtuva kaupunkiviljely on kestävän kehityksen mukaista ja saa asukkaat myös tutustumaan toisiinsa ja Käpytikan kehitysvammaiset nuoret saavat uusia tuttavia alueen muista asukkaista.

Globaali vastuu – designin uusi rooli
Syötävä Arabianranta on uudenlainen tapa viljellä kaupungissa niin, että viljelykset täyttävät keskusta-alueen korkeammat eettiset vaatimukset. Kaupunkilaisten käytössä olevat viljelyalueet ovat perinteisesti olleet vain nelikulmioita maassa. Taideteollisen korkeakoulun ympärisötaiteen opiskelijoiden teos osoittaa, että keskusta-alueiden tyhjillään olevat tontit voidaan ottaa tyylikkäästi asukkaiden käyttöön ja tuottamaan sekä iloa että ravintoa ympäristöönsä.

Konsepti on toteutettavissa missä päin maailmaa tahansa, sillä viljelykset irroitetaan maasta laatikoihin. Näin saastunutkaan maa ei ole este viljelylle.

Uuden kasvun juuret
Syötävä Arabianranta parantaa asukkaiden viihtyisyyttä ja sitoutumista omaan alueensa. Konkreettisia uuden kasvun hedelmiä päästään korjaamaan aina satokauden lopussa.

Syötävän Arabianrannan kohderyhmänä ovat kaikki viljelystä kiinnostuneet kaupunkilaiset. Loistavien kulkuyhteyksien vuoksi Arabianrantaan voi matkustaa julkisilla kauempaakin.

Toteutussuunnitelma
Helsingin kaupunki vuokraa tontin nimellistä korvausta vastaan Artovalle ja TaiKin ympäristötaiteen maisteriopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat suunnitelman yhdessä viljelijöiden kanssa. Valmistumisen jälkeen teos luovutetaan asukkaille, jotka huolehtivat teoksen viljelystä ja kunnossapidosta. Teokseen kuuluu myös kaikkien asukkaiden käytettävissä oleva puistoalue, jonka hyötykasvit ovat kaikkien käytettävissä.

Ensimmäisen teoksen avajaisia vietetään kesäkuussa 2011 Muotoilijankadun ja Arabiankadun kulmassa.

Asukkaiden intresseissä olisi saada toinen teos Arabianrannan rantapuistoon kesäkuussa 2012. Nyt työnalla oleva viljeltävä ympäristötaideteos on väliaikainen, sillä tontille on kaavoitettu myöhemmin rakennettava Aalto yliopiston uudisrakennus.

Budjetti
Alustavan arvion mukaan hankkeen ensimmäisen osan kustannusarvio on 7000-8000€. Lopullinen kustannusarvio valmistuu helmikuussa 2011. Summa muodostuu mm. istutuslaatikoihin tarvittavasta puutavarasta, tontin pohjalle laitettavasta metsäpohjasta, ruokamullasta ja puistoon istutettavista hyötykasveista.

Hanke on tarkoitus tarkoittaa pääosin sponsorirahalla. Stara on luvannut käyttöön käytöstä poistettua materiaalia, mutta sen soveltuvuus viljelyskasveille on vielä epäselvä. WDC Helsinki 2012:n sekä taloudellinen että henkinen tuki ovat hankkeen toteutumisen elinehto. WDC2012Helsingin rahoitusosuus hankkeesta voisi olla esimerkiksi 25%.

Rantapuistoon rakennetavan viljeltävän ympäristötaideteoksen yhteyteen tarvittaisiin myös vesijohdon vetäminen. Tämän toteutumiseen Syötävä Arabianranta tarvitsee WDC2012Helsingin tukea.

Vastuuhenkilöt
Artova: Anna Oksanen, pj kaupunkiviljelytoimikunta anna.k.oksanen@gmail.com
Aalto yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu: Scott Andrew Elliot scottadrewelliot@gmail.com p. 050-928 1611

 

Aalto City Garden

 

Tentative plan

 

Edible Arabianranta is an environmental artwork cultivated by Arabianranta residents and designed by MA level students of Aalto University School of Arts, Design and Architecture. The initiative is a joint effort of Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki district association (Artova), Käpytikka Association (a local association established to support youth with intellectual and developmental disabilities), Aalto University School of Arts, Design and Architecture, and the real estate department of Helsinki city.

 

 And then what happened… 

 

Main aims

 

The residents of the Artova area proposed the initiative. It contributes to all WDC Helsinki 2012 themes:

 

Open city – tools for a better life

 

Residents of Arabianranta take an active part in cultivating the environmental artwork and in doing so, contribute to the overall pleasantness of their home district. In the hands of the residents, a plot of currently unused land will become a component in building an even more pleasant district. Urban agriculture takes place near people’s homes, follows the principles of sustainable development,

and also creates an environment where the area residents and the Käpytikka youths get to know others from the same district.

 

Global responsibility – the new role of design

Edible Arabianranta offers a fresh method of cultivating in a city in a way that fulfils the aesthetic expectations for agriculture in city-centre. Thus far, all the plots of land reserved for the city people to cultivate have been simple square-shaped patches. The environmental artwork by the students of Aalto University School of Arts, Design and Architecture demonstrates that empty plots in central urban areas can be harnessed with style to serve as a source of joy… as well as of greens and vegetables.

 

The concept can be realised anywhere in the world because the seedlings will grow in boxes, which means that polluted earth won’t be an obstacle to the cultivation.

 

Roots of new growth

 

Edible Arabianranta promotes a more pleasant neighbourhood and commitment to one’s home district. The fruit of new growth can be harvested at the end of each season.

 

The focus group of Edible Arabianranta are all city people interested in urban agriculture. Arabianranta is easily accessible, allowing those interested to use the public transportation to get involved even should they live in other districts.

 

Realisation plan

 

The city of Helsinki is renting the plot to Artova for a nominal fee. The students of School of Arts, Design and Architecture will design and execute the plan together with a group of growers. After the work of art is complete, it will be handed over to the residents who will take on the project by cultivate and maintain the artwork. One part of the installation is a park area with different useful plants that can be freely used by anyone.

 

We’re celebrating the inauguration of the first environmental artwork in June 2011 at the corner of Arabiankatu and Muotoilijankatu.

 

The residents hope to have another work of art in the beachside park of Arabianranta in June 2012. The work of art that is now being planned will be temporary, because the site will later see the construction of a new building for Aalto University.

 

Budget

 

A tentative estimate of the first part of the initiative is 7 000 – 8 000 euros. The final estimate will be done in February 2011.  The sum consists in part of the wood for the cultivation boxes, the foundation of forest floor substrate, garden soil, and the useful plants planted in the park.

 

Sponsor donations are supposed to cover most of the financing. Stara has given the permission to use their discarded materials but it’s still unclear whether it suits our cultivated plants. We are relying heavily on the encouragement and financial support from WDC Helsinki 2012. Their share of financing could be something around 25%.

 

It would also be extremely useful to have a water pipe laid to the environmental artwork constructed in the beachside park. To make this happen, Edible Arabianranta needs a helping hand from WDC Helsinki 2012.

 

People in charge

 

Artova: Anna Oksanen, chairperson of urban agriculture committee, anna.k.oksanen@gmail.com

Aalto University, School of Arts, Design and Architecture: Scott Andrew Elliot, scottandrewelliot@gmail.com, tel. +358 50 928 1611


Kommentoi, skriv en ny kommentar, Comment here: