Koirapuisto – uhka vai mahdollisuus?

Alueelle tuleva koira-aitaus tulee varmasti herättämään monenlaisia tunteita ja ajatuksia alueen asukkaiden keskuudessa; Tuleeko koira-aitauksesta kantautumaan haukuntaa kotiini? Keräävätkö sitten kaikki koiranomistajat koiriensa jätökset? Vai jäävätkö jätökset aitauksestakin keräämättä, jolloin tuloksena ulostevuori? Pidetäänkö sitten koirat aina muualla kytkettynä? Lisääntyykö autoliikenne alueella? Pilaako rakennelma hienon Vanhankaupunginlahden maiseman? Uusimmille alueelle muuttaneille tieto koira-aitauksen rakentamisesta voi tulla aivan uutena uutisena. Ehkäpä tämän vuoksi olisi hyvä aina aika ajoin pysähtyä pohtimaan, mitä koira-aitaus ja sen käyttö merkitsee ympäristölle ja ympäröivälle asutukselle ja sen asukkaille. Ehkä hyvä myös tuoda esiin niitä vastuita ja velvoitteita, mitkä koira-aitauksen ympärille rakentuvat.

Ilman tilastollisia faktojakin voi todeta, että Artova-alueella on runsaasti koiria.  Alueen koirayhdistys Gammelin koirat ry perustettiin vuonna 2007 ajamaan koiriin liittyvien tarpeiden, kuten kaupungin suunnitteleman koira-aitauksen, tueksi. Toinen tärkeä ajatus oli, että  yhdistyksellä olisi mahdollista lisätä koiramyönteisyyttä tiedottamalla, valistamalla ja kouluttamalla sekä kokoamalla koiranomistajia yhteen huolehtimaan alueen viihtyvyydestä ja turvallisuudesta sekä myöskin toimia rakentavana keskustelukanavana koirallisten ja koirattomien kesken. Tätä työtä on pyritty tekemään mm. järjestämällä alueen siivoustalkoita,  “kerääthän koirasi jätökset”- kampanjoinnilla ja osallistumalla alueella käytyihin koiriin liittyviin keskusteluihin tapahtumissa, keskustelupalstoilla ja kirjoittamalla paikallislehteen. Koira-aitauksen ajamisen tiimoilta järjestettiin kaikille alueen asukkaille avoin asukasilta, johon oli kutsuttu kaupungin virkamiehiä kertomaan alueen kehityssuunnitelmista (kuten koira-aitauksesta).  Koirayhdistys muodostuu jäsenistä, jotka sitoutuvat yhdistyksen sääntöihin ja toiminta-ajatukseen.  Kaikki toiminta tapahtuu vapaa-ajalla nivoutuen rakkaaseen koiraharrastukseen sekä haluun toimia koko yhteisön hyväksi. Toivon, että nämä kaksi asiaa eivät sulje pois toisiaan.

Kaupungilla on itsellään tietyt kriteerit, joita se soveltaa valitessaan sopivaa tilaa koira-aitaukselle. Kaupunki myös rakentaa aitauksen ja huolehtii aitauksen perusylläpidosta (jäteastioiden tyhjennys, perushuolto jne.) . Käyttäjien eli koiranomistajien velvollisuutena on noudattaa koira-aitaukseen laadittuja sääntöjä koskien mm. käyttöaikaa, jätteiden siivousta ja toimintatapoja.

Design-koirapuistohankkeen tavoitteena olisi kehittää alueelle kaavailtu koira-aitaus entistä turvallisemmaksi, toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Tarkoitus on, että se mahdollisimman hyvin istuu miljööseen ja se saadaan sulautettua luontevaksi osaksi alueen muita toimintoja. Artova alueen hengen mukaista olisi, että koirapuisto palvelisi myös muita kuin koiranomistajia esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Tulevan koira-aitauksen osalta - tulee siitä sitten design puisto tahi ei – yhdistys voi sitoutua siihen, että se omalta osaltaan pyrkii pitämään huolta aitauksen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Toivon, että aitauksen myötä tavoitamme kentällä yhä useammat koiranomistajat, jotka ovat valmiita sitoutumaan omalta osaltaan yhteisiin pelisääntöihin (jätösten kerääminen, koiran kytkettynä pitäminen, muiden huomioon ottaminen) viihtyvyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, myös aitauksen ulkopuolella.

Vastausta kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin mitä koira-aitauksen tulo alueelle merkitsee, ei varmasti vielä ole.  Ja kun toinen näkee siinä mahdollisuuksia alueen viihtyvyyden parantumiseksi, toinen näkee uhkakuvia.  Meitä on moneen junaan, niin koiranomistajissa kuin koirattomissakin. Toivon kuitenkin, että yhdistys voisi toimia omalta osaltaan avoimena keskustelualustana kaikkien alueella asuvien kesken näissä kysymyksissä ja edistää kaikkien hyvinvointia. Sana on vapaa.

Gammelin koirat ry/ Anna Vaihia

Ps. tervetuloa tutustumaan koiriin ja yhdistyksen toimintaan Artovan elävässä joulukalenterissa 10.12. Lähtö Kääntöpaikalta klo. 16.00 .

 

 This entry was posted in Artovan Henki, Asukkaat / Residents, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Design koirapuisto, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Yhteistyö / Co-operation. Bookmark the permalink.

Kommentoi, skriv en ny kommentar, Comment here: