Kategorioista

Valitse kuhunkin päivitykseen sopivat kategoriat. On tärkeää että valitset mahdollisimman täsmällisesti. Päivityksiä olisi hyvä tehdä jokaisesta prosessissa tapahtuvasta käänteestä ja kustakin aiheesta erikseen, niin niistä saatava data on paremmin tulkittavissa. Tarkoitus on aina valita ainakin yksi kategoria kustakin kolmesta ensimmäisenä tässä luetelluista kategorioista.

Projektit / Tapahtumat (valitse näistä yksi)

 • Design koirapuisto
 • Minun taloni Arabianranta
 • Syötävä Arabianranta
 • Arabian Katufestivaali
 • Artova Film Festival AFF
 • Artova Kino

Prosessin kulku (valitse myös näistä yksi ja mahdollisesti markkinointi ja viestintä samanaikaisesti)

 • suunnittelu/ ideointi
  • luvat
  • sopimukset
  • kaavoitus
 • rakennus / toteutus
 • ylläpito / jatkokehitys
 • viestintä / markkinointi

Prosessin hallinta (valitse näistä kaikki päivitykseen sopivat, mielellään oma päivitys kustakin eri aihealueesta. Nämä ovat kuvantamisen kannalta tärkeimmät kategoriat)

 • ryhmän dynamiikka
 • motivaatio
  • vastoinkäymiset
  • onnistumiset
 • ajankäyttö
 • sitoutuminen
 • omaehtoisuus / itseohjautuvuus
 • avoimuus / läpinäkyvyys
 • jatkuvuus

Yhteistyö / sponsorointi

 • viranomaiset
 • asukkaat
 • työntekijät
 • oppilaitokset
 • yritykset
 • yhdistykset

Laadulliset tekijät

 • kestävä kehitys ja ekologisuus
 • vaikuttavuus – kansainvälisesti ja paikallisesti
 • ainutlaatuisuus ja omaleimaisuus

Artovan Henki

 • kokonaisuus
 • media

Vierailevat kirjoittajat

 • muista omaehtoisista ja itseohjautuvista jutuista

Kommentoi, skriv en ny kommentar, Comment here: