Category Archives: Viranomaiset / Officials

Tuottaja-Taneli hymyilee leveästi kokouksessa. Ihan syystä, sillä tällä hetkellä hän on meidän kaikkien sankari. Valloitti Hämeentien, nimittäin.

 

Aikaisempina vuosina Katufestari on levittäytynyt molemmille puolille Hämeentietä ja tänäkin vuonna ohjelma- ja esiintymipisteitä on suunniteltu Artovan tiloihin Kääntöpaikalle, Galleriakäytävään, Sarjakuvakeskukselle ja Toukolan omakotitalojen pihoihin. Ja nyt juuri tulleen tiedon mukaan: Hämeentielle. (more…)Posted in Arabian Katufestivaali, Jatkokehitys / Follow-up development, Luvat / Permits, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Sopimukset / Agreements, Viranomaiset / Officials |

As settled in the last meeting with the Public Works Department, we were invited to attend a planning meeting at the department 16.2.2012.

There were a lot of people in addition to our three representatives. Tomas Palmgren, project manager of investment office, chaired the meeting. There were also the office manager, region planner and the project leader of this initiative, all of who have been in touch with us in the past, and finally the purchasing contract planner consultants from Vireo Oy. (more…)Posted in Design Dog Park, Kaavoitus / Town planning, Luvat / Permits, Projektit / Tapahtumat, Prosessin kulku / Process development, Sopimukset / Agreements, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation |

Saimme kutsun edellisen tapaamisen tiimoilta koira-aitauksen suunnittelupalaveriin  rakennusvirastoon 16.02.2012.

Paikalla tapaamisessa oli meidän kolmihenkisen tiimimme lisäksi iso joukko ihmisiä; Kokouksen puheenjohtajana toimi investointitoimiston projektipäällikkö Tomas Palmgren. (more…)Posted in Design koirapuisto, Kaavoitus / Town planning, Luvat / Permits, Projektit / Tapahtumat, Prosessin kulku / Process development, Sopimukset / Agreements, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation |

Kerroin kaupungin näkemyksestä irrottaa Design koirapuistotyöryhmä koira-aitauksen  suunnittelusta työryhmämme jäsenille sekä alueella asuvalle kaupunginvaltuutetulle. Laitoin myös vastineen kaupungin kirjeeseen, joka jatkolähetettin alueen hankeprojektipäällikölle.   Kaupunginvaltuutettu otti yhteyttä kaupungin tahoon ja vaati selvitystä siitä, miksi  suhtautuminen Design koirapuistohankkeeseen muuttui myönteisestä torjuvaksi.  Asiaa selvitettiin kaupungin sisällä ja seurauksena Kaupungin investointitoimiston päällikkö ehdotti työryhmällemme yhteistapaamista.

Samamaan hengenvetoon Helsingin sanomien toimittaja otti yhteyttä ja kertoi haluavansa kirjoittaa Design koirapuistohankkeesta ja helmikuussa tuleva WDC- viikonloppu innoitti myös Radio Helsingin ottamaan yhteyttä ja pyytämään radiohaastattelua.

Tuntui hetken siltä, että kaupungin kelkka oli jälleen kääntymässä ja paljon tapahtumassa. Median suosio tuntui jännittävältä ja toisaalta tuli paineita siitä, että mitä nyt pitäisi tuoda esille ja miten mediaa voisi hyödyntää hankkeen toteutumisen edesauttamiseksi.

Tulevaan kaupungin tapaamiseen päätimme kutsua mukaan myös Artovan Hengen projektipäällikön. Tapaamisen tavoitteeksi asetettiin kaupungin vakuuttaminen siitä, että työryhmämme kannattaa pitää ja ottaa mukaan asuinalueen koirapuiston suunnitteluun ja toteutukseen.

Gammelin koirat ry/ Anna SaarnistoPosted in Design koirapuisto, Media, Uncategorized, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |

The Public Works Department of Helsinki sent me an email. In it, the messenger of the department writes: “we have finally some clarity about the dog park initiative and about how the planning and construction will be done.” Sounds good. Promising.

Then, as I continue to read, I can see drops of cold water being poured on my enthusiasm. At first, the writer apologises if the city has “led you to understand that the dog association can affect the planning process to a large extent”. The message continues: “The thing is, however, that the dog enclosure in question is an investment project of the Public Works Department and it hasn’t got a WDC status for us. Therefore, we are not treating it as a WDC initiative but as a regular dog enclosure instead, which is why the planning and construction will proceed according to the regular procedure.” I see. Back when we were writing the application for WDC, we contacted the city and asked about the possibilities of co-operation. They approached the idea positively. (more…)Posted in Design Dog Park, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation |

Sain kaupungin rakennusvirastosta sähköpostia. Sähköpostissa rakennusviraston sanansaattaja kertoo, että “koirapuistoasiaan on vihdoin saatu selvyyttä ja siihen, miten sen suunnittelu ja toteutus tulee tapahtumaan.” Hyvä. Kuulostaa lupaavalta.

Sitten  jatkaessani sähköpostiviestin lukemista alkaakin tippua kylmiä pisaroita niskaan. (more…)Posted in Design koirapuisto, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation |

The active participants of the dog park initiative met in a club room to discuss and assign up-coming tasks.

Sami Niiranen had been in contact with the schools of the area about the design of the park. Two students from Metropolia had been in touch. It was agreed that Sami would reply to them, find out a bit more and if they would turn out to be what we are looking for, we would meet them as soon as possible. Anna promised to put together an information packet about the project for the potential designers, and Tero promised to turn that into a brief summary.

There was some discussion over whether to introduce the working team members in the blog. Anna has prepared a template for anyone to use for their own introductions.

Tero has been in contact with potential sponsors. Anna has been in touch with Helsinki City Planning Department who have let us know that the local plan won’t be ready before spring 2012. This in turn made us wonder once again whether our dog park will ever see the light of day. It seems that it won’t be done in time for WDC Helsinki 2012.

Fuelled with disappointment we started to brainstorm a pop-up dog park in anarchistic spirit. We would need an enclosure that is easy to put up and put away in different locations in the city, depending on where a dog park is needed. We also discussed trash design and the option to make use of the city’s U6 workshops to build the design elements of the park. We also gave some thought to the relationship and differences between design and functionality.

GAMMEL DOGS ASSOCIATION / MERJA PYHÄLÄ

Translation Pigasus Translations.Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Design Dog Park, Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology, Laadulliset tekijät / Qualitative considerations, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Projects / Events in english, Prosessin hallinta / Process management, Prosessin kulku / Process development, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |

Tapasimme koirapuistoasian aktiiviporukalla Viikinmäellä Henrik Lättiläisen kadun eräässä kerhohuoneessa. Palaverin pääteemana oli suunnitella seuraavia tehtäviä asioita ja sopia, kuka tekee mitä.

Sami Niiranen kertoi kontaktoineensa alueen oppilaitoksia koirapuiston suunnittelua ajatellen. Kaksi opiskelijaa Metropoliasta oli ottanut yhteyttä. Sovittiin, että Sami laittaa opiskelijoille viestiä ja jos ovat potentiaalisia, niin heidät tavataan mahdollisimman pian. Anna lupasi kerätä potentiaalisille suunnittelijoille projektista materiaalia, josta Tero tekee yhteenvedon.

Keskusteltiin, pitäisikö blogiin tehdä esittelyt työryhmään kuuluvista henkilöistä. Anna on tehnyt pohjan, jonka avulla muutkin voivat tehdä omat esittelynsä.

Tero kertoi kontaktoineensa sponsoriehdokkaita. Anna on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin suunnitteluvirastoon, josta vastattiin, että asemakaava on valmiina vasta keväällä 2012. Tämä tieto sai meidät taas miettimään, tuleekohan tästä koirapuistosta ikinä mitään. Näyttää siltä, että WDC-vuonna 2012 koirapuisto ei tule valmistumaan.

Pettymyksen innoittamana ryhdyimme ideoimaan pop-up -koirapuistomallia anarkistihengessä. Pitäisi kehittää aitaus, jonka voisi nopeasti koota ja purkaa eri paikkoihin kaupungissa sen mukaan, minne aina milloinkin kaivataan koirapuistoa. Samalla keskusteltiin trash designista ja mahdollisuudesta hyödyntää kaupungin U6-verstaita koirapuiston design-elementtien rakentamisessa. Mietimme myös designin ja toiminnallisuuden suhdetta ja eroja.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄPosted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Design koirapuisto, Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology, Laadulliset tekijät / Qualitative considerations, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Prosessin kulku / Process development, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |

kuva: Timo KirkkalaI asked to be updated on the progress of the town plan draft at Helsinki City Planning Department. The plan has to cover the whole surrounding park area as well, and it has to be completed before the rest of the project and construction can proceed.

The department was quick to reply: “The department is currently working on the town plan. The plan will probably be delivered to the planning committee as a proposition. (more…)Posted in Design Dog Park, Kaavoitus / Town planning, Luvat / Permits, Prosessin kulku / Process development, Sopimukset / Agreements, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation |

kuva: Timo Kirkkala

Tiedustelin kaupunkisuunnitteluvirastosta väliaikatietoja  asemakaavasuunnitelman tämän hetkisestä vaiheesta.  Asemakaava täytyy tehdä koko laajemmalle viheralueelle ja sen valmistuminen on ehdotonta muun prosessin ja rakentamisen eteenpäin viemiseksi.   (more…)Posted in Design koirapuisto, Kaavoitus / Town planning, Luvat / Permits, Prosessin kulku / Process development, Sopimukset / Agreements, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation |