Category Archives: Työntekijät / Employees

My House Arabianranta is a week-long event that takes place in autumn 2012 and illustrates the journey of five local buildings from the drawing board to the everyday life of its residents.

The goal is to raise awareness of how blocks of flats are built, what are the factors that affect the local architecture, and how the Per cent for Art Scheme has been used in the art purchases of the buildings. You can read more here.

Would you like to open your building, or perhaps even your own flat, to the public in autumn during Helsinki Festival or Design Week? Ask your housing co-operative to sign up for My House Arabianranta event! The five most distinctive buildings will be taken on board. (more…)Posted in Asukkaat / Residents, Muut / Others, My House Arabianranta, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Työntekijät / Employees, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing, Yhdistykset / Associations, Yhteistyö / Co-operation |

Minun taloni Arabianranta on syksyyn 2012 sijoittuva viikon mittainen tapahtuma, joka kuvaa viiden paikallisen asuintalon matkan piirustuspöydältä asukkaiden jokapäiväiseen arkeen. 

Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta siitä, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esimerkiksi prosenttiperiaatetta on toteutettu talojen taidehankinnoissa. Lisätietoja hankkeesta täältä.

Haluatko esitellä talosi, jopa kotisi syksyllä WDC:n Helsingin juhlaviikoilla tai Design Weekin aikana? Ilmoita taloyhtiönne Minun taloni Arabianranta -tapahtumaan. Valitsemme mukaan viisi omaleimaisinta kohdetta! (more…)Posted in Asukkaat / Residents, Minun taloni Arabianranta, Muut / Others, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Työntekijät / Employees, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing, Yhdistykset / Associations, Yhteistyö / Co-operation |

Artovan henki kutsui avoimeen ideointisessioon kaikkia WDC-hankkeesta kiinnostuneita alueen asukkaita ja toimijoita. Arvelimme, että lyhyen varoitusajan seurauksena Kääntöpaikalle saapui vain vajaa kourallinen porukkaa, mutta ideoita syntyi sitäkin runsaammin! Tarkasteluun otettiin Minun taloni Arabianranta- hanke sekä Design koirapuisto. (more…)Posted in Asukkaat / Residents, Design koirapuisto, Työntekijät / Employees, Yhteistyö / Co-operation |

Spirit of Artova invited all interested area residents and parties to an open brainstorm. We figured that it was the short notice that reduced the amount of participants to a handful but our meeting in Kääntöpaikka yielded ideas by the bucketful! We took My House Arabianranta initiative and Design Dog Park under consideration.

As the representative of the dog park, I briefed the participants quickly about the idea behind Design Dog Park, where we are now and what we are going to do from here on in. (more…)Posted in Asukkaat / Residents, Design Dog Park, Työntekijät / Employees, Yhteistyö / Co-operation |