Category Archives: Sitoutuminen / Commitment

Arabian Katufestari 2012 oli vain osa prosessia. Se on yksi etappi kohti seuraavia, huikeampia tapahtumia. Jokainen tekemämme asia, moka ja voitto on osa oppimiskokemusta. Siksi olikin tärkeää pitää perusteellinen jälkipalaveri. Mikä onnistui, mikä meni pieleen? (more…)Posted in Arabian Katufestivaali, Jatkokehitys / Follow-up development, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing |

Kaikki AFFia toteuttamassa mukana olevat ovat mukana enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Kaikki ovat mukana koska haluavat olla. Vaikka todennäköisesti useimmat meistä suhtautuivat AFFin kokoamiseen samalla sitoumuksella kuin oikeaan työhön, kyse on kuitenkin vapaaehtoistyöstä.

Vastuun ja velvollisuuden käsitteet voivat osoittautua ongelmallisiksi vapaaehtoisprojekteista. Kaikille innokkaasti ja aktiivisesti mukana oleville on helppo antaa vastuuta, mutta samaan aikaan ihmisiä on hankala velvoittaa toimimaan mukana ja tekemään osuutensa kun vastineena on lähinnä hyvää mieltä ja uusia kokemuksia. Ihmisten sitouttaminen projektiin lähteekin siis heidän omasta halustaan olla mukana ja hyvästä hengestä. Tapahtuman toteutumisen ja asioiden hoitumisen kannalta olisi tärkeää, että aktiivisillekin vapaaehtoisille olisi olemassa ”varamies”, joku joka tietää mitä tämän vastuualueeseen kuuluu ja mitä on jo tehty. Vastuun jakaminen voisi myös toimia kannustavana elementtinä sillä se voi madaltaa kynnystä lähteä toimintaan mukaan.

Hyvänä esimerkkinä vastuunjakamisesta toimii vuoden 2012 tiedotustiimimme, jossa kaikilla oli selkeät omat tehtävät, mutta muut olivat kokoajan tietoisia siitä mitä kukin tekee ja tarvittaessa pystyi sitten ottamaan toisten tehtäviä hoidettavakseen ja toisaalta kukin pystyi helposti kysymään neuvoa muilta kun muut tiesivät mitä on meneillään.

Juuri vapaaehtoisuuden takia, mukana olevat suhtautuvat siihen mitä tekevät suuremmalla intohimolla kuin normaaliin työhön. Positiivista intohimoisuudessa on se, että pyrkimys parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen on huipussaan ja kaikki ovat mukana sydämellään eivätkä palkkion vuoksi. Negatiivista taas on se, että kaikki ovat mukana sydämellään ja jokaisella on omanlaisensa näkemys siitä millainen lopputuloksen pitäisi olla. Vaikka ongelmallisia matkasta putoamisia on AFFissakin aiemmin ollut, tiedotustiimissä meillä ei ennen 2012 festaria onneksi ehtinyt syntyä sellaisia tilanteita.

IirisPosted in Ajankäyttö / Time management, Artova Film Festival AFF, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Sitoutuminen / Commitment | Tagged , |

This autumn has seen some new people joining our Artova Kino team, which is rewarding. It shows that Artova Kino is viewed as the kind of movie club new people want to be part of doing and developing.
We, the old team, have been thinking what would be the easiest way to welcome the newcomers to what we do. The ideal situation is that the volunteer feels at home with what he does and does it for himself and based on his own interests instead of working for someone or something else. One of the rewarding aspects of Artova Kino is that the motivation to participate can be simply the opportunity to show, choose and see movies that you can rarely catch in Finland. On the other hand, the routines we’ve developed with everything make us a less open group than we used to be. It was partially because of that that we decided to start this season off by re-assigning some of the roles and made a point to plan the programs together. How to get rid of the idea that there are the old hands and the newbies and there’s an according hierarchy? It’s true that the old hands know how things are done with Artova Kino but the newcomers might have ideas and skills that we could really use in the team. Our activities should be the sum of everyone involved.
On the other hand, an enthusiastic volunteer often sees her workload grow out of proportion, which leads to the motivation evaporating. We must always remember that we’re not here to develop volunteering practices, we’re here to run a movie club. Poring too much over one’s own working methods is often time away from one’s primary reason to be involved in the first place.
The most crucial moment must be when a new person joins the team. Perhaps it would be good if each new Artova Kino volunteer told, maybe even broadly, about their interests. That way everyone could think together what part of the project would incorporate the tasks most interesting to the new guy.

 

Translation by Pigasus TranslationsPosted in Ajankäyttö / Time management, Artova Kino, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment |

Tänä syksynä olemme saaneet lisää ihmisiä mukaan – Artova Kinossa on aloittanut joukko uusia vapaaehtoisia! Se on palkitsevaa. Artova Kino koetaan sellaisena leffakerhona, jota uudet ihmiset haluavat tulla mukaan kehittämään ja tekemään.

 

Samalla on viime kaudella mukana olleiden kanssa mietitty, miten uudet tyypit saataisiin mahdollisimman helposti sisään toimintaan. Parastahan on kun tekijä kokee toiminnan omakseen, että tekee toimintaa myös itselleen tai omista kiinnostuksista käsin – ei suorita toimintaa jollekin toiselle. Artova Kino on siinä mielessä palkitseva juttu tehdä, että jo se, että voi näyttää, päästä valitsemaan ja nähdä elokuvia, joita näkee Suomessa harvemmin voi riittää motivaatioksi olla mukana. Mutta helposti tällaisissa jutuissa toiminnan avoimuus vähenee, kun kerhoa on vedetty tietty aika tietyllä rutiinilla.  Ja tavallaan se on jotenkin läsnä myös Artova Kinon toiminnassa. Osittain siitä syystä Artova Kinossa jaettiinkin nyt syksyn aluksi rooleja vähän uusiksi ja ruvettiin vieläkin selkeämmin suunnittelemaan ohjelmistot yhdessä. Miten päästään eroon ajatuksesta, että on vanhat ja uudet tekijät ja siihen sisältyy joku hierarkia. Totta on, että vanhoilla on valmista tietoa toiminnasta, mutta uusilla voi olla ideoita ja kykyjä, jotka olisi hienoa  saada mukaan. Toiminnan tulisi olla kaikkien tekijöidensä summa. (more…)Posted in Ajankäyttö / Time management, Artova Kino, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment |

Mari Andersson ja Azar Saiyar deconstructed the Artova Kino concept into bite-size entities in Artova Film Festival (AFF) mini seminar 7.9.2012 (see the video in this post). They told about the joys and challenges of running a movie club that has established itself in the Helsinki movie scene. They also told about funding, facilities, hunting down rights to films, film traffic, motivation, ambition and the magic of the moving picture.

 

 

Translation by Pigasus Translations.Posted in Ajankäyttö / Time management, Artova Kino, Asukkaat / Residents, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Jatkokehitys / Follow-up development, Luvat / Permits, Motivaatio / Motivation, Muut / Others, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Oppilaitokset / Schools, Rakennus / Toteutus / Construction / Realisation, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment, Sopimukset / Agreements, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Työntekijät / Employees, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing, Viranomaiset / Officials, Yhdistykset / Associations, Yritykset / Companies |

Mari Andesson ja Azar Saiyar purkivat Artova Kinon konseptin käsinkosketeltavaksi Artova Film Festival AFFin miniseminaarissa 7.9.2012. He kertoivat paikallisen, Helsingin elokuvakentälle paikkansa vakiinnuttaneen elokuvakerhon pyörittämisen iloista ja haasteista, rahoituksesta, tiloista, filmioikeuksien metsästämisestä, filmiliikenteestä, motivaatiosta, kunnianhimosta ja elokuvan lumosta.Posted in Ajankäyttö / Time management, Artova Kino, Asukkaat / Residents, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Jatkokehitys / Follow-up development, Luvat / Permits, Motivaatio / Motivation, Muut / Others, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Oppilaitokset / Schools, Rakennus / Toteutus / Construction / Realisation, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment, Sopimukset / Agreements, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Työntekijät / Employees, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing, Viranomaiset / Officials, Yhdistykset / Associations, Yritykset / Companies |

The glorious event, largely organised by the residents of the involved buildings, draws near!

Before I can wrap up this week, though, I need everybody’s help in order to take care of all the chores. I jotted down a to-do list that consists of things we can do in our own time without any particular meetings.

At the moment the most critical tasks are distributing posters, making orders and picking up different materials for next week. The posters remind the locals of important dates; first-hand experience shows that without posters people simply won’t turn up. There are nearly a hundred of us out there, so we should be able to get a whole lot done!

(more…)Posted in Ajankäyttö / Time management, Asukkaat / Residents, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Motivaatio / Motivation, My House Arabianranta, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment, Uncategorized, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing, Yhteistyö / Co-operation |

Huikea, ohjelmaltaan pitkälti asukkaiden itsensä järjestämä tapahtuma on jo ovella!

Ennen kuin viikko on paketissa, tarvitsen kuitenkin kaikkien apua, jotta järjestelyt saadaan kuntoon. Kokosin tähän askareita, joita voi hoitaa ihan omalla ajalla ilman sen suurempia tapaamisia. (more…)Posted in Ajankäyttö / Time management, Asukkaat / Residents, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Minun taloni Arabianranta, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment, Uncategorized, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing, Yhteistyö / Co-operation |

Paikallinen erittäin suosittu lounas- ja brunssipaikka Dylan on luvannut olla tsemppaamassa meitä tapahtumamme järjestelyiden kanssa tarjoamalla meistä 15 nopeimmalle palaverointilounaat perjantaina 10.8. Lounastreffeillä voimme käydä läpi järjestelyihin liittyviä kysymyksiä ja vaihtaa kokemuksia talojen välillä.

Tervetuloa siis mukaan kaikki tapahtuman järjestelyssä mukana olevat ja sellaisesta kiinnostuneet! Ilmoittautumiset Sadulle torstaihin 9.8. klo. 12 mennessä satu.onnela@gmail.com.Posted in Asukkaat / Residents, Minun taloni Arabianranta, Motivaatio / Motivation, Muut / Others, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Prosessin kulku / Process development, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Uncategorized, Yhteistyö / Co-operation |

 

Posliinipiha 6:ssa järjestetään Taikakivet -taideteoksen hoitotyöpaja torstaina 9.8. klo 15-17. Tilaisuudessa kuulet pyörivien kivien salaisuuden ja pääset tapaamaan taiteilija Esa Vesmasen.

Kello 17 jatkamme Minun taloni Arabianranta- tapahtumapäivän pe 14.9. järjestelytapaamisella A-rapun 5. kerroksen kerhotilassa. Tapaamisessa sovitaan Posliinipihan/Posliinikadun kohteen syyskuisen tapahtumaviikon järjestelyistä. Tapaamisessa tarjolla pientä purtavaa. Tervetuloa kaikki talon asukkaat, naapurit ja paikalliset! (more…)Posted in Asukkaat / Residents, Minun taloni Arabianranta, Muut / Others, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Prosessin kulku / Process development, Sitoutuminen / Commitment, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Uncategorized, Viestintä / Markkinointi / PR / Marketing, Yhteistyö / Co-operation |