Category Archives: Motivaatio / Motivation

Vapaaehtoisvoimin järjestettävässä tapahtumassa työporukan motivaation täytyy perustua jollekin muulle kuin tilipäivänä häämöttävälle rahalliselle palkkiolle. AFF onnistui vakuuttamaan jo rekrytointi-ilmoituksessaan siitä, että leffafestarin ytimessä olisi antoisaa toimia.

(more…)Posted in Artova Film Festival AFF, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment, Työntekijät / Employees, Uncategorized | Tagged |

Tapahtumaviikonloppu näytti selkeimmin missä oli onnistuttu ja minkä olisi voinut tehdä toisin. AFFin lähestyessä aikataulut horjuivat uhkaavasti – onneksi kuitenkin kaatumatta kokonaan. Festaripäivien suunnitelma ei ollut aivan yhtä jämpti kuin sen toteutuksen apuna olleet muistiot, ja yhdenkin henkilön merkillinen katoaminen tai kommunikaatio-ongelmat aiheuttivat harmaita hiuksia. Kenen pitkikään hakea VIP-loungen tarjoilut Ruohonjuuresta? Kenellä on avaimet Arcadan tiloihin? Milloin saa ruveta kalustamaan uusiksi ja alkaa vetämään tuoleja kaikessa rauhassa lounastavien opiskelijoiden alta..? (more…)Posted in Artova Film Festival AFF, Jatkokehitys / Follow-up development, Motivaatio / Motivation, Rakennus / Toteutus / Construction / Realisation, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Uncategorized | Tagged |

Everyone who were organising Artova Film Festival were more or less volunteers. Everyone was there because they wanted to. Even though I think most of us showed the same level of commitment they would if it were a “real” job, at the end of the day, it’s still voluntary work.

 

Responsibility can be a tricky concept in a volunteer project. It’s easy to trust active and enthusiastic people with different tasks but at the same time you can’t really oblige people to stay with the project and do their share when what they receive for their efforts is mostly a good feeling and new experiences. Having people commit to the project, then, originates with their own will to participate and a good atmosphere. To ensure things get done even if something comes up, it would be ideal to have a “backup” for even the most active of volunteers, someone who knows what has already been done and what is yet to be done. Sharing the responsibilities could be an encouraging factor because knowing you are not in charge alone would maybe make joining the organisational group less intimidating.

(more…)Posted in Ajankäyttö / Time management, Artova Film Festival AFF, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Sitoutuminen / Commitment | Tagged |

Kaikki AFFia toteuttamassa mukana olevat ovat mukana enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Kaikki ovat mukana koska haluavat olla. Vaikka todennäköisesti useimmat meistä suhtautuivat AFFin kokoamiseen samalla sitoumuksella kuin oikeaan työhön, kyse on kuitenkin vapaaehtoistyöstä.

Vastuun ja velvollisuuden käsitteet voivat osoittautua ongelmallisiksi vapaaehtoisprojekteista. Kaikille innokkaasti ja aktiivisesti mukana oleville on helppo antaa vastuuta, mutta samaan aikaan ihmisiä on hankala velvoittaa toimimaan mukana ja tekemään osuutensa kun vastineena on lähinnä hyvää mieltä ja uusia kokemuksia. Ihmisten sitouttaminen projektiin lähteekin siis heidän omasta halustaan olla mukana ja hyvästä hengestä. Tapahtuman toteutumisen ja asioiden hoitumisen kannalta olisi tärkeää, että aktiivisillekin vapaaehtoisille olisi olemassa ”varamies”, joku joka tietää mitä tämän vastuualueeseen kuuluu ja mitä on jo tehty. Vastuun jakaminen voisi myös toimia kannustavana elementtinä sillä se voi madaltaa kynnystä lähteä toimintaan mukaan.

Hyvänä esimerkkinä vastuunjakamisesta toimii vuoden 2012 tiedotustiimimme, jossa kaikilla oli selkeät omat tehtävät, mutta muut olivat kokoajan tietoisia siitä mitä kukin tekee ja tarvittaessa pystyi sitten ottamaan toisten tehtäviä hoidettavakseen ja toisaalta kukin pystyi helposti kysymään neuvoa muilta kun muut tiesivät mitä on meneillään.

Juuri vapaaehtoisuuden takia, mukana olevat suhtautuvat siihen mitä tekevät suuremmalla intohimolla kuin normaaliin työhön. Positiivista intohimoisuudessa on se, että pyrkimys parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen on huipussaan ja kaikki ovat mukana sydämellään eivätkä palkkion vuoksi. Negatiivista taas on se, että kaikki ovat mukana sydämellään ja jokaisella on omanlaisensa näkemys siitä millainen lopputuloksen pitäisi olla. Vaikka ongelmallisia matkasta putoamisia on AFFissakin aiemmin ollut, tiedotustiimissä meillä ei ennen 2012 festaria onneksi ehtinyt syntyä sellaisia tilanteita.

IirisPosted in Ajankäyttö / Time management, Artova Film Festival AFF, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Sitoutuminen / Commitment | Tagged , |

All who are part of making AFF happen are more or less voluntarily involved. All have come along because they want to. Even though most of us working on AFF are as dedicated to it as if it was an actual paid job, it still is ”only” a volunteer project.

The concepts of responsibility and duty can be tricky in a volunteer project. It is easy to give responsibilities to all who are eager and active in the process but at the same time it is difficult to oblige them to work along and do their share when the only reward is the experience and possibly good spirit. Therefore, committing people in the project is based on their own desire to be involved.
To secure the event organizing and smooth running of things it would be important that even the most active volunteers would have “a deputy”, someone who knows what are the person’s responsibilities and what has already been done. Burden-sharing could also serve as an incentive element, as it can lower the threshold to join in the project.

A good example of sharing the responsibility is the 2012 publicist team, where everyone had their own clear tasks, but the others were all the time aware of who is doing what, and if necessary, then were able to take over a task in hand, and each team member was able to easily ask for advice from others since all knew what was going on.

It is precisely because of voluntariness, those involved tend to take it more passionately than regular work. Positive about this passion is that the quest for the best possible outcome is at its peak and all are involved with their hearts not for the pay check. The negative side is that all are involved with their hearts and everyone has their own vision of what the end result should be. Although there has been problematic drop-outs in AFF history also, we in the publicist team did not have to experience any during the 2012 festival.

IirisPosted in Ajankäyttö / Time management, Artova Film Festival AFF, Motivaatio / Motivation |

I was one of the first ones to sign my home building, Posliinikatu 4, up for the My House Arabianranta event. The event had a fresh concept and it seemed exciting. I like the building I live in and I like the Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki district, they make me feel at home. So why not participate and give my home building a moment or two in the spotlight.

My building is a home for many active people who are involved in the affairs of the area and work in different local organizations. The events we have organised in the building usually draw in a lot of residents, and our club room is in active use – it’s used by the residents, and sometimes by the organisations residents are active in, a bit of this and that.

Our resident committee has organised a lot of different events, around Christmas, for example. The committee convened, complimented with a few non-members, to discuss the matters related to participation in My House Arabianranta.

Our newest contact with the surrounding communities is the residents of the new building at number six. The residents of no. 4 and no. 6 visited each other’s club rooms and mingled. Another new contact was the people behind a gallery, run by Kolmas Kerros association, in Hämeentie 135. Kolmas Kerros joined us and put up a drawing workshop. The association’s gallery is well-known in Arabianranta, you can see them doing their thing during the annual culture event Night of the Arts, for example. The artist, Eeva Kaisa Berry, whose work is incorporated in the Posliinikatu 4 building as a part of percent for art scheme and Eeva Lindholm, an artist with Kolmas Kerros association, ran the drawing workshop with great skill, and the resulting drawings brightened the hall for the next fortnight.

The house at Posliinikatu 2 joined the My House Arabianranta event later on in the spring but the residents there are our old friends to whom we have already given a tour of our club room and invited them to join in our gardening bee. The unofficial afterparty was at the club room for Posliinikatu 2 during which there were a few spontaneous guided tours in one or two of the flats as well.
8076750602_6b22e35b42_oThe main event contained a workshop for children, which was an instant success to the extent that we ran out of food even though we had plenty in the beginning. Participation in My House Arabianranta taught us a lot about the planning, design and art involved in the nearby buildings and helped us to get to know our neighbours.

We have fond memories of the event. The drawing workshop was very popular, and the young and the old alike loved the theatrical act by students of Metropolia University of Applied Sciences. As a tip for those planning a similar event: a play is a very good idea.
Keijo Lehikoinen / Posliinikatu 4
Picture by Tapio Rantala.

Translation by Pigasus Translations.Posted in Asukkaat / Residents, Motivaatio / Motivation, My House Arabianranta |

Ilmoitin taloyhtiöni Posliinikatu 4:n Minun taloni Arabianranta -tapahtumaan heti ensimmäisten joukossa. Tapahtuma oli luonteeltaan uusi ja vaikutti mielenkiintoisalta. Pidän omasta talostani asuinpaikkana sekä Arabianranta-Toukola-Vanhakaupungin alueesta asuinympäristönä. Miksipä ei sitten lähteä mukaan ja nostaa oma taloyhtiö tapahtuman puitteissa hetkeksi parrasvaloihin.

Omassa talossani asuu paljon aktiivisia toimijoita vaikuttaen niin alueella kuin muutenkin eri organisaatioiden toiminnassa. Talon yhteisissä tapahtumissa on yleensä ollut tupa täynnä ja talon kerhohuone on aktiivisessa käytössä, niin asukkailla ja joskus myös asukkaiden järjestöjen sekä yhdistysten kokouspaikkana tai muissa tilaisuuksissa.
Talotoimikunta on järjestänyt paljon erilaisia tapahtumia esimerkiksi jouluna ja vappuna. Talotoimikunta ja muutama muu asukas pohti tämän tapahtuman järjestämiseen liittyviä seikkoja myös yhdessä.

Uusi kontakti lähiyhteisöön on tuorein naapuritalo Posliinipiha 6 ja heidän kanssa teimme naapureina lähempää tuttavuutta: vierailuja oli kerhohuoneella puolin ja toisin. Toinen uusi kontakti oli osoitteessa Hämeentie 135 sijaitseva Kolmas Kerros ry:n Galleria. Kolmas Kerros tuli mukaan vetämään piirustustyöpajaa. Kolmas Galleria on Arabianrannassa monelle tuttu esimerkiksi Taiteiden yö kulttuuritapahtumasta, jossa heillä on ollut viime vuosina ohjelmaa.  Talon taitelija Eeva Kaisa Berryn ja Kolmas Kerros ry:n taitelija Eeva Lindholm vetivät piirustustyöpajan suurella ammattitaidolla ja piirustukset koristivat talon käytävillä seuraavat pari viikkoa.

Tapahtumaan mukaan myöhemmin keväällä tullut Posliinikatu 2 on ennestään tuttu ja olemme kutsuneet heidät jo aiemmin tutustumaan talomme kerhohuoneelle ja yhden kerran pihatalkoisiin.  Posliinikatu 2 kerhohuoneella oli tapahtuman jälkeen epäviralliset jatkot ja samalla tutustuttiin spontaanisti myös muutamiin heidän asuntoihinsa.

Lasten puuhapaja saavutti itse tilaisuudessa kovan suosion ja runsaat tarjoilut loppuivat kesken. Tapahtumassa itsessään oppi oman ja lähialueen suunnittelusta ja taiteesta enemmän sekä tutustui myös naapureihin paremmin.

Tapahtumasta jäi talon tulevalle elämälle hyvät muistot ja varsinkin lapsia viihdyttänyt Metropolian opiskelijoiden teatteriesitys sai erittäin suurta suosiota lasten ja aikuisten keskuudessa piirustustyöpajan lisäksi. Teatteri onkin mitä mainioin vinkki ohjelmanumerona tulevia vastaavia tapahtumia ajatellen.

Keijo Lehikoinen/Posliinikatu 4

Kuva: Tapio RantalaPosted in Asukkaat / Residents, Minun taloni Arabianranta, Motivaatio / Motivation |

This autumn has seen some new people joining our Artova Kino team, which is rewarding. It shows that Artova Kino is viewed as the kind of movie club new people want to be part of doing and developing.
We, the old team, have been thinking what would be the easiest way to welcome the newcomers to what we do. The ideal situation is that the volunteer feels at home with what he does and does it for himself and based on his own interests instead of working for someone or something else. One of the rewarding aspects of Artova Kino is that the motivation to participate can be simply the opportunity to show, choose and see movies that you can rarely catch in Finland. On the other hand, the routines we’ve developed with everything make us a less open group than we used to be. It was partially because of that that we decided to start this season off by re-assigning some of the roles and made a point to plan the programs together. How to get rid of the idea that there are the old hands and the newbies and there’s an according hierarchy? It’s true that the old hands know how things are done with Artova Kino but the newcomers might have ideas and skills that we could really use in the team. Our activities should be the sum of everyone involved.
On the other hand, an enthusiastic volunteer often sees her workload grow out of proportion, which leads to the motivation evaporating. We must always remember that we’re not here to develop volunteering practices, we’re here to run a movie club. Poring too much over one’s own working methods is often time away from one’s primary reason to be involved in the first place.
The most crucial moment must be when a new person joins the team. Perhaps it would be good if each new Artova Kino volunteer told, maybe even broadly, about their interests. That way everyone could think together what part of the project would incorporate the tasks most interesting to the new guy.

 

Translation by Pigasus TranslationsPosted in Ajankäyttö / Time management, Artova Kino, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment |

Tänä syksynä olemme saaneet lisää ihmisiä mukaan – Artova Kinossa on aloittanut joukko uusia vapaaehtoisia! Se on palkitsevaa. Artova Kino koetaan sellaisena leffakerhona, jota uudet ihmiset haluavat tulla mukaan kehittämään ja tekemään.

 

Samalla on viime kaudella mukana olleiden kanssa mietitty, miten uudet tyypit saataisiin mahdollisimman helposti sisään toimintaan. Parastahan on kun tekijä kokee toiminnan omakseen, että tekee toimintaa myös itselleen tai omista kiinnostuksista käsin – ei suorita toimintaa jollekin toiselle. Artova Kino on siinä mielessä palkitseva juttu tehdä, että jo se, että voi näyttää, päästä valitsemaan ja nähdä elokuvia, joita näkee Suomessa harvemmin voi riittää motivaatioksi olla mukana. Mutta helposti tällaisissa jutuissa toiminnan avoimuus vähenee, kun kerhoa on vedetty tietty aika tietyllä rutiinilla.  Ja tavallaan se on jotenkin läsnä myös Artova Kinon toiminnassa. Osittain siitä syystä Artova Kinossa jaettiinkin nyt syksyn aluksi rooleja vähän uusiksi ja ruvettiin vieläkin selkeämmin suunnittelemaan ohjelmistot yhdessä. Miten päästään eroon ajatuksesta, että on vanhat ja uudet tekijät ja siihen sisältyy joku hierarkia. Totta on, että vanhoilla on valmista tietoa toiminnasta, mutta uusilla voi olla ideoita ja kykyjä, jotka olisi hienoa  saada mukaan. Toiminnan tulisi olla kaikkien tekijöidensä summa. (more…)Posted in Ajankäyttö / Time management, Artova Kino, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Ryhmän dynamiikka / Group dynamics, Sitoutuminen / Commitment |

Arabianranta_kotikaupunkipolku_12061222Because of The Spirit of Artova project I’ve had the opportunity to get to know the local dimensions of Percent for Art scheme.

 

Even though I’ve moved a lot in the Arabianranta area and theoretically known the concept, it wasn’t until Tuula Isohanni’s guide (a pdf in English), all these recent visits to numerous houses and the guided tour by Kotikaupunkipolku that I realised how massive this thing really is. There is art everywhere, for anyone to see! There must be countless of different interpretations of these works in the minds of the area residents.

(more…)Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Asukkaat / Residents, Kaavoitus / Town planning, Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology, Laadulliset tekijät / Qualitative considerations, Motivaatio / Motivation, Muut / Others, My House Arabianranta, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Oppilaitokset / Schools, Projects / Events in english, Rakennus / Toteutus / Construction / Realisation, Vaikuttavuus / Impact, Yhteistyö / Co-operation |