Category Archives: Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology

The active participants of the dog park initiative met in a club room to discuss and assign up-coming tasks.

Sami Niiranen had been in contact with the schools of the area about the design of the park. Two students from Metropolia had been in touch. It was agreed that Sami would reply to them, find out a bit more and if they would turn out to be what we are looking for, we would meet them as soon as possible. Anna promised to put together an information packet about the project for the potential designers, and Tero promised to turn that into a brief summary.

There was some discussion over whether to introduce the working team members in the blog. Anna has prepared a template for anyone to use for their own introductions.

Tero has been in contact with potential sponsors. Anna has been in touch with Helsinki City Planning Department who have let us know that the local plan won’t be ready before spring 2012. This in turn made us wonder once again whether our dog park will ever see the light of day. It seems that it won’t be done in time for WDC Helsinki 2012.

Fuelled with disappointment we started to brainstorm a pop-up dog park in anarchistic spirit. We would need an enclosure that is easy to put up and put away in different locations in the city, depending on where a dog park is needed. We also discussed trash design and the option to make use of the city’s U6 workshops to build the design elements of the park. We also gave some thought to the relationship and differences between design and functionality.

GAMMEL DOGS ASSOCIATION / MERJA PYHÄLÄ

Translation Pigasus Translations.



Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Design Dog Park, Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology, Laadulliset tekijät / Qualitative considerations, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Projects / Events in english, Prosessin hallinta / Process management, Prosessin kulku / Process development, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |

Tapasimme koirapuistoasian aktiiviporukalla Viikinmäellä Henrik Lättiläisen kadun eräässä kerhohuoneessa. Palaverin pääteemana oli suunnitella seuraavia tehtäviä asioita ja sopia, kuka tekee mitä.

Sami Niiranen kertoi kontaktoineensa alueen oppilaitoksia koirapuiston suunnittelua ajatellen. Kaksi opiskelijaa Metropoliasta oli ottanut yhteyttä. Sovittiin, että Sami laittaa opiskelijoille viestiä ja jos ovat potentiaalisia, niin heidät tavataan mahdollisimman pian. Anna lupasi kerätä potentiaalisille suunnittelijoille projektista materiaalia, josta Tero tekee yhteenvedon.

Keskusteltiin, pitäisikö blogiin tehdä esittelyt työryhmään kuuluvista henkilöistä. Anna on tehnyt pohjan, jonka avulla muutkin voivat tehdä omat esittelynsä.

Tero kertoi kontaktoineensa sponsoriehdokkaita. Anna on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin suunnitteluvirastoon, josta vastattiin, että asemakaava on valmiina vasta keväällä 2012. Tämä tieto sai meidät taas miettimään, tuleekohan tästä koirapuistosta ikinä mitään. Näyttää siltä, että WDC-vuonna 2012 koirapuisto ei tule valmistumaan.

Pettymyksen innoittamana ryhdyimme ideoimaan pop-up -koirapuistomallia anarkistihengessä. Pitäisi kehittää aitaus, jonka voisi nopeasti koota ja purkaa eri paikkoihin kaupungissa sen mukaan, minne aina milloinkin kaivataan koirapuistoa. Samalla keskusteltiin trash designista ja mahdollisuudesta hyödyntää kaupungin U6-verstaita koirapuiston design-elementtien rakentamisessa. Mietimme myös designin ja toiminnallisuuden suhdetta ja eroja.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ



Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Design koirapuisto, Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology, Laadulliset tekijät / Qualitative considerations, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Prosessin kulku / Process development, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |