Category Archives: Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality

The latest big My House Arabianranta meeting was on Saturday the 17th of March in Arabianranta library. In a brainstorming session that we had with all the participating buildings we had a first taste of dialogue between the residents, architects and artists. In the same occasion, we also put together a palette of suggestions to be used as a tool when formulating a concept for each building. Now that programs are being drafted for the participating buildings, the tips and ideas below can be useful.

(more…)Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Asukkaat / Residents, Muut / Others, My House Arabianranta, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Oppilaitokset / Schools, Sitoutuminen / Commitment, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Yhteistyö / Co-operation |

Viimeisin iso Minun taloni Arabianranta -tapaaminen pidettiin lauantaina 17.3. Arabianrannan kirjastossa. Kaikille mukana oleville taloille yhteisessä ideointisessiossamme pääsimme jo maistamaan vuoropuhelua asukkaiden ja suunnittelijoiden välillä.  Kokosimme samalla myös paletin kunkin talon konseptin muotoutumiseksi. Ohessa osa ideasadostamme ja vinkkejä käyttöön, nyt kun kukin talo jo hahmottelee eteenpäin omaa ohjelmaansa. (more…)Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Asukkaat / Residents, Minun taloni Arabianranta, Muut / Others, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Oppilaitokset / Schools, Sitoutuminen / Commitment, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Yhteistyö / Co-operation |

Kartoitus

“No siis se ufon laskeutumispaikka. Hei voisko sen nimi olla Ufon laskeutumispaikka?”

 

Ollaan hahmottelemassa Katufestareiden karttaa. Tarkoitus on jakaa karttaa ohjelman kera festaripäivänä kävijöille. Itseäni kartta helpottaa myös hahmottamaan tätä koko projektia. Kun Artovan puheenjohtaja Janne puhuu ufon laskeutumispaikasta, hän tarkoittaa Arabian puistoalueella olevaa häkkyrämäistä metallipatsasta (ufomainen, ehkä). Emme kuitenkaan suostu Jannen villiin nimiehdotukseen, vaan nimeämme tapahtuma-alueen Kivitoriksi. Kierrätyspisteiden lisäksi Kivitorilla on lähinnä räppimeiningistä täyttyvä musapiste. Muita tapahtuma-areenoita Hämeentien lisäksi Toukolan avoimet pihat, Kääntöpaikka, tanssiesitysten Galleriakäytävä ja Kierrätyspalsta. Huh. Alkaa mietityttämään, onko festarialue liian laaja, voiko se näyttää autiolta? (more…)Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Arabian Katufestivaali, Jatkokehitys / Follow-up development, Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Vaikuttavuus / Impact |

Hi! My name is Minna Reinilä, and at the turn of the year I started my work trial at culture and resident house Kääntöpaikka, where I run the everyday functions and take care of PR, and at Spirit of Artova, where I’m a co-ordinator. I’m sure I’ll find out in the near future what all that means. At this point, it would seem that I’ll participate in co-ordinating Arabianranta Street Festival and join the media relations team of AFF. Writing is a dear hobby of mine, and I’m very interested in sharing in this blog how I experience working in this kind of environment.

(more…)Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Kokonaisuus / Entity, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Työntekijät / Employees |

Tervehdys! Nimeni on Minna Reinilä ja olen vuodenvaihteessa aloittanut työkokeilun toimenkuvanani sekä Kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikan arjen pyörittäminen että tiedottaminen ja koordinointi Artovan Hengessä. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaakaan selvinnee lähitulevaisuudessa. Tehtäväkenttääni on tähän mennessä kaavailtu osallistumista Affin tiedotukseen ja Arabian katufestivaalin koordinointiin. Kirjoittaminen on sydäntäni lähellä ja itseäni kiinnostaa purkaa tänne blogiin sitä, miten koen työskentelemisen tämäntyyppisessä ympäristössä. (more…)Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Avoimuus / Läpinäkyvyys / Openness / Transparency, Kokonaisuus / Entity, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Työntekijät / Employees |

The active participants of the dog park initiative met in a club room to discuss and assign up-coming tasks.

Sami Niiranen had been in contact with the schools of the area about the design of the park. Two students from Metropolia had been in touch. It was agreed that Sami would reply to them, find out a bit more and if they would turn out to be what we are looking for, we would meet them as soon as possible. Anna promised to put together an information packet about the project for the potential designers, and Tero promised to turn that into a brief summary.

There was some discussion over whether to introduce the working team members in the blog. Anna has prepared a template for anyone to use for their own introductions.

Tero has been in contact with potential sponsors. Anna has been in touch with Helsinki City Planning Department who have let us know that the local plan won’t be ready before spring 2012. This in turn made us wonder once again whether our dog park will ever see the light of day. It seems that it won’t be done in time for WDC Helsinki 2012.

Fuelled with disappointment we started to brainstorm a pop-up dog park in anarchistic spirit. We would need an enclosure that is easy to put up and put away in different locations in the city, depending on where a dog park is needed. We also discussed trash design and the option to make use of the city’s U6 workshops to build the design elements of the park. We also gave some thought to the relationship and differences between design and functionality.

GAMMEL DOGS ASSOCIATION / MERJA PYHÄLÄ

Translation Pigasus Translations.Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Design Dog Park, Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology, Laadulliset tekijät / Qualitative considerations, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Projects / Events in english, Prosessin hallinta / Process management, Prosessin kulku / Process development, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |

Tapasimme koirapuistoasian aktiiviporukalla Viikinmäellä Henrik Lättiläisen kadun eräässä kerhohuoneessa. Palaverin pääteemana oli suunnitella seuraavia tehtäviä asioita ja sopia, kuka tekee mitä.

Sami Niiranen kertoi kontaktoineensa alueen oppilaitoksia koirapuiston suunnittelua ajatellen. Kaksi opiskelijaa Metropoliasta oli ottanut yhteyttä. Sovittiin, että Sami laittaa opiskelijoille viestiä ja jos ovat potentiaalisia, niin heidät tavataan mahdollisimman pian. Anna lupasi kerätä potentiaalisille suunnittelijoille projektista materiaalia, josta Tero tekee yhteenvedon.

Keskusteltiin, pitäisikö blogiin tehdä esittelyt työryhmään kuuluvista henkilöistä. Anna on tehnyt pohjan, jonka avulla muutkin voivat tehdä omat esittelynsä.

Tero kertoi kontaktoineensa sponsoriehdokkaita. Anna on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin suunnitteluvirastoon, josta vastattiin, että asemakaava on valmiina vasta keväällä 2012. Tämä tieto sai meidät taas miettimään, tuleekohan tästä koirapuistosta ikinä mitään. Näyttää siltä, että WDC-vuonna 2012 koirapuisto ei tule valmistumaan.

Pettymyksen innoittamana ryhdyimme ideoimaan pop-up -koirapuistomallia anarkistihengessä. Pitäisi kehittää aitaus, jonka voisi nopeasti koota ja purkaa eri paikkoihin kaupungissa sen mukaan, minne aina milloinkin kaivataan koirapuistoa. Samalla keskusteltiin trash designista ja mahdollisuudesta hyödyntää kaupungin U6-verstaita koirapuiston design-elementtien rakentamisessa. Mietimme myös designin ja toiminnallisuuden suhdetta ja eroja.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄPosted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Design koirapuisto, Kestävä kehitys / Ekologisuus / Sustainable development / Ecology, Laadulliset tekijät / Qualitative considerations, Motivaatio / Motivation, Omaehtoisuus / Itseohjautuvuus / Initiative / Self-direction, Projektit / Tapahtumat, Prosessin hallinta / Process management, Prosessin kulku / Process development, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |

Airikka met with the art school students today to communicate the wishes residents have for the cultivated work of art. The wishes put forward by the residents were to have areas of all sizes for cultivating, a place for hanging out, a box with a lock for tools and a compost bin. The residents were also hoping that the artwork would become a monument of Arabianranta. (more…)Posted in Aalto City Garden, Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Asukkaat / Residents, Oppilaitokset / Schools, Sitoutuminen / Commitment, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Viranomaiset / Officials, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |

Airikka kävi kertomassa TAIKissa ympäristötaideopiskelijoille asukkaiden toiveista viljeltävän tilataideteoksen suhteen. Asukkaiden parissa tapaamisessa esiin tulleet toiveet olivat: erikokoisia viljelyalueita, paikka hengailuun, lukittava laatikko työkaluille, komposti ja että paikasta tulisi Arabianrannan monumentti. (more…)Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Asukkaat / Residents, Oppilaitokset / Schools, Sitoutuminen / Commitment, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Syötävä Arabianranta, Yhteistyö / Co-operation, Yritykset / Companies |

Tässä vaiheessa ei ollut enää oikeastaan mitään epäilyksiä, etteikö suunniteltu viljely tyhjällä tontilla onnistuisi kesällä 2011. Vaikka kesä 2010 menikin ohitse, ei se haitannut, koska tulevaisuus näytti niin ruusuiselta ja kaikki oli sujunut niin hyvin, että perisuomalaisena skeptikkona sitä oli vaikea uskoa todeksi. (more…)Posted in Ainutlaatuisuus / Omaehtoisuus / Uniqueness / Originality, Jatkokehitys / Follow-up development, Luvat / Permits, Oppilaitokset / Schools, Prosessin kulku / Process development, Rakennus / Toteutus / Construction / Realisation, Sopimukset / Agreements, Suunnittelu / Ideointi / Planning / Brainstorming, Syötävä Arabianranta, Viranomaiset / Officials |