Blogikirjoittaminen prosessikuvauksen välineenä Artovan Hengessä

Miten muodostaa blogikirjoituksista hyvä kokonaisuus? Valitsemalla punaisen langan, mielellään jo etukäteen. Ja kirjoittamalla usein, mutta vähän.

Kaikkien arabianranta-toukola-vanhakaupunkilaista asennetta ja tekemisen otetta kuvaavien Artovan Hengen WDC-projektien vetovastuuseen kuului bloggaaminen aina kun prosessin kulussa tai hallinnassa, kuten ryhmän dynamiikassa, aktiivisuudessa tai sopimusasioissa tapahtuu käänne. Artovan Hengen osana olleelle paikallisia asuintaloja esitelleelle Minun taloni Arabianrannan projektillekin on ilmestynyt iso kasa blogikirjoituksia prosessin visuaalista mallinnusta varten.

Käännekohtien raportoiminen tuntui aluksi toimivalta bloggaamisen mallilta. Jokainen pienikin tehty homma oli kuitenkin käänne johonkin suuntaan ja siksi kokonaisuutta oli hankala hahmottaa kesken prosessin. Ja bloggaaminen jäi pahasti muun tekemisen jalkoihin, kun blogeille pakottavia deadlineja ei ollut.

Vasta Artovan järjestämällä freelance-toimittaja Anu Silfverbergin kirjoituskurssilla vuoden lopussa, kymmenen kuukautta projektin alkamisesta, saimme selkeät ohjeet hyvien blogikirjoitusten tekemiseen ja suunnitteluun. Anu neuvoi luomaan tuleville blogikirjoituksille punaisen langan, otsikoimaan keskeisimmät teemat  ja jättämään myös hieman joustovaraa kirjoitusprosessin aikana mahdollisesti muodostuville uusille aiheille. Hän neuvoi niputtamaan kuhunkin tekstiin tietyn yhden aiheen käännekohdat (esim. suunnittelijoiden mukanaolo) ja yhden kiinnostavan yleisteeman (esim. koti).

Anu antoi myös rajattuna aikana kirjoitettavien blogikirjoitusten määrälle ylärajan, yhteensä 15-25 tekstiä. Ylipäätään se, että “jokin riittää” on kiva periaate vapaaehtoistyössä, jossa aina tuntuu olevan jotain tekemättä ja mahdollista tehdä vielä jotain.

Myöhemmin Metropolian Vyyhti-projektin parissa tutustuin myös viikkokirjeen konseptiin bloggaamisessa. Se olisi voinut olla Artovan Hengessäkin vähäisiin aikaresursseihin sopiva, kevyt mutta informatiivinen tapa kirjata ylös todellista ajankäyttöä ja työvaiheiden järjestystä. Nykyään työssäni  kirjaankin itselle muutamalla lauseella joka päivä, mitä tekemistä tai tapahtumia työpäivä pääpiirteissään on sisältänyt. Vähän ja usein lieneekin hyvä malli myös bloggaamiseen.

Blogi on oikein ohjeistettuna ja käytettynä näppärä prosessin kuvauksen työkalu. Artovan Hengen mallinnus projekteista tuonee projektinvetäjien työkalupakkiin vielä uuden, entistä lähestyttävämmän lisän. Tosin mallinnuksen suunnittelu vasta olemassa olevan blogitekstien nipusta saattaa olla hyvinkin vaativa tehtävä. Varsinkin avainsanojen linkittäminen helpottunee, kun mallinnusprosessi on kertaalleen käyty läpi.

Kiitokset vielä Artovan Hengen vetäjälle Jannelle bloggauskurssin järjestämisestä sekä Anulle monista ehkä loppuelämää hyödyttävistä vinkeistä!

Satu Onnela

 

About Minun taloni Arabianranta

My House Arabianranta is a Helsinki World Design Capital year event introducing every day a local building and its journey from a paper draft and artistic idea into the everyday life of the inhabitants. The aim of the event is to increase awareness on how apartments are built, what sort of factors affect the local architecture and how for example the 2 % art principle has been realized in the construction. Arabianranta is a Finnish forerunner in the realization of the art precent principle in residential building. The neighbourhood is also well known about the encourages use of the shared space and the abundant communal activities among the inhabitants. The event takes place in autumn 2012 at Helsinki Design Week (10.-16.9.). My House Arabianranta is open for all and free. Some sights have limitations in the amount of participants. The main organizer of the event is the local neighbourhood association. The event page (www.artova.fi/minuntaloniarabianranta) and the blog (www.artovanhenki.fi) will be updated until the event takes place.


This entry was posted in Minun taloni Arabianranta. Bookmark the permalink.

Kommentoi, skriv en ny kommentar, Comment here: